W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi rozpoczęło współpracę ze szkołą w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii w ramach Partnerskich Projektów Szkół programu Comenius. Głównym założeniem programu jest partnerska współpraca europejskich placówek edukacyjnych polegająca na realizacji wspólnego projektu. Projekt w jakim uczestniczy Gimnazjum w Narwi nosi tytuł„Looking at the same view from different windows” (Patrząc na ten sam widok z różnych okien). Czas realizacji projektu to lata 2010-2012.logo comeniusSzkoły biorące udział w projekcie:

  • Regensburg (Niemcy): Bischof Manfred Mueller Schule
  • Camunas (Spain): C.E.I.P. Cardenal Cisneros
  • La Spezia (Włochy): Istituto Comprensivo I.S.A. N. 1 La Spezia
  • Narew (Polska): Gimnazjum im. Apb.gen.dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi
Oficjalna strona projektu:http://www.bimamue.de/comenius/

Działania zaplanowane w projekcie:

a) Konkurs na „Logo projektu”.

Każda szkoła przeprowadza konkurs na logo projektu. Trzy najlepsze prace z każdej szkoły są umieszczone na oficjalnej stronie projektu. Z każdej szkoły 120 uczniów głosuje na najlepszy projekt. Szkoła nie może głosować na prace swoich uczniów. Głosowanie trwa do 17 stycznia 2011 roku.

b) Strona internetowa projektu prowadzona przez każdą ze szkół.

c) Penfriends (korespondencja z uczniami z krajów partnerskich projektu prowadzona w języku angielskim).

Chętni uczniowie mają możliwość poznać uczniów z innych krajów, a przy okazji poćwiczyć język angielski. Ustalono, że trzy listy między danymi uczniami są obowiązkowe. Jeśli uczeń będzie wyrażał chęć dalszej korespondencji może ja kontynuować.

Kolejne działania zostaną ustalone w trakcie wizyt w poszczególnych krajach.

Wizyty w szkołach partnerskich:

  • Regensburg (Niemcy) – 18-22.10.2010  
  • Narew (Polska) – 14-18.03.2011
  • Camunas (Spain) – październik 2011
  • La Spezia (WŁochy) – maj 2012