Szkoła Podstawowa

22 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Alina Ostaszewska, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Inspektor Oświaty Urzędu Gminy Narew Krystyna Pisarska, były Wójt Jakub Sadowski, a także księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor szkoły wręczyła uczniom klas szóstych świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego

Podczas uroczystości Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły, mającym osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Nagrody otrzymali: Magdalena Koroniecka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego, Damian Załuski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Martyna Poskrobko, która uzyskała największą liczbę punktów na sprawdzianie końcowym.

Zakończenie roku szkolnego

Wójt wyróżnił też rodziców nagrodzonych dzieci: Państwa Marię i Bazylego Koronieckich, Państwa Lenę Maksimiuk-Kojło i Mirosława Kojło oraz Państwa Ewę i Eryka Poskrobko, a także nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów: Olgę Hewa oraz Katarzynę Iwaniuk. Życzenia uczniom i nauczycielom przekazała też Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz.

Zakończenie roku szkolnego

Ważnym punktem uroczystości było podziękowanie za długoletnią pracę dla odchodzącej ze stanowiska dyrektora Pani Aliny Ostaszewskiej. W imieniu kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi szkoły podziękowania przekazali Pani Alina Kononiuk oraz ks. Aleksy Kulik.

Zakończenie roku szkolnego 

Najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania. Najlepsi uczniowie z klas I – V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Przekazano także nagrody rzeczowe za selektywną zbiórkę odpadów.

Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce
oraz przede wszystkim słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Gimnazjum

Tego samego dnia uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 odbyło się w Gimnazjum w Narwi im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości i podsumowała miniony rok szkolny. Był to rok szczególny, w którym szkoła otrzymała swojego patrona oraz sztandar szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Inspektor Oświaty Urzędu Gminy Narew Krystyna Pisarska, były Wójt Jakub Sadowski, jeden z fundatorów sztandaru szkoły Pan Jan Suchodoła, a także księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew. Po zakończeniu wystąpienia Pani dyrektor uczniowie klas trzecich, absolwenci Gimnazjum w Narwi, otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 

Kolejnym ważnym punktem uroczystości był akt ślubowania absolwentów gimnazjum na sztandar szkoły oraz przekazanie sztandaru młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas zakończenia roku wyróżniono w sposób szczególny trzy uczennice Gimnazjum w Narwi: Urszulę Nikończuk, Julitę Kurianowicz oraz Dominikę Juszkiewicz. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne odznaczono je Złotym Medalem Absolwenta Gimnazjum. Wręczenia medali oraz nagród książkowych dokonał Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz. Wyróżnieni uczniowie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły. Dyplomy uznania otrzymali rodzice wyróżnionych uczennic: Państwo Mirosława i Jan Nikończuk, Państwo Maria i Walenty Kurianowicz oraz Pani Tamara Juszkiewicz. Wójt wyróżnił też nauczycieli, którzy mają duże osiągnięcia w pracy pedagogicznej, potwierdzone tytułami laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele: Nina Abramiuk, Helena Miczejko, Dorota Małgorzata Szamborska oraz Olga Hewa.

Zakończenie roku szkolnego 

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali najaktywniejsi nauczyciele Gimnazjum w Narwi. Absolwenci gimnazjum wręczyli także dwie statuetki dla zwycięzców plebiscytu na super nauczyciela oraz super kolegę. Statuetkę dla super nauczyciela wręczono już po raz drugi Panu Mirosławowi Chilimoniuk, natomiast statuetka dla super kolegi przypadła Dominice Juszkiewicz.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, która podziękowała uczniom i nauczycielom za wytężoną pracę podczas minionego roku szkolnego. Przewodnicząca Rady Gminy w sposób szczególny wyróżniła uczennicę klasy II Urszulę Berezowiec, przyznając jej dyplom uznania za aktywną działalność pozaszkolną oraz promocję Gminy Narew. Dyrektor gimnazjum wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Zostały też przekazane nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew.

Zakończenie roku szkolnego

Ważnym punktem uroczystości było podziękowanie za długoletnią pracę dla odchodzącej ze stanowiska dyrektora Gimnazjum w Narwi Pani Aliny Kononiuk. W imieniu kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi szkoły podziękowania przekazali Pani Alina Ostaszewska oraz Pani Olga Hewa. Od nowego roku szkolnego Gimnazjum w Narwi wejdzie w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.Złożono również gorące podziękowania dla Pani Krystyny Wojciechowskiej, która po 40 latach pracy odchodzi na emeryturę. Wyrazy wdzięczności za tak długą pracę na rzecz oświaty przekazała dyrektor szkoły oraz nauczyciele. Podziękowano także sponsorom szkoły, w tym dla obecnego na uroczystości Pana Jana Suchodoła, który jest jednym z fundatorów sztandaru szkoły.

Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili ciekawą i zabawną część artystyczną.

Zakończenie roku szkolnego 

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Gimnazjum w Narwi życzymy
dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ