1 września 2011 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego miało szczególny charakter, gdyż Gimnazjum imienia Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi zostało z dniem 1 września 2011 roku włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum powitał nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Pan Jerzy Ostapczuk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

W trakcie swojego wystąpienia wręczył on nominacje Zastępców Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi: dla Pana Igora Łukaszuka oraz dla Pani Aliny Ostaszewskiej. Podziękowania i kwiaty zostały przekazane również byłym Paniom Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi Alinie Ostaszewskiej oraz Alinie Kononiuk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

W trakcie uroczystości nowy dyrektor wręczył nagrody jubileuszowe czterem nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przyznawane za długoletni staż pracy. Wyróżnieni zostali Pani Krystyna Wojciechowska, Pani Maria Leszczyńska, Pani Wiera Dudzicz oraz Pan Jarosław Iwaniuk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, który życzył uczniom wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy oraz sukcesów w nauce. Po wyprowadzeniu sztandarów uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

GALERIA ZDJĘĆ