21 listopada 2011 roku Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi obchodziło uroczyście pierwszą rocznicę nadania szkole imienia. W tym dniu do Gimnazjum w Narwi przybyło wielu znamienitych gości, którzy wnieśli ogromny wkład i przyczynili się do tego, iż szkoła otrzymała imię arcybiskupa Mirona. Wśród gości znaleźli się członkowie rodziny arcybiskupa, w tym jego siostra Pani Barbara Pawluczuk.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Przybyłych gości powitali dyrektorzy Jerzy Ostapczuk, a także Alina Ostaszewska oraz Igor Łukaszuk. Na początku uroczystości poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, na który kilka chwil później uczniowie klasy pierwszej gimnazjum złożyli ślubowanie.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Po ślubowaniu pierwszoklasistów odbyła się krótka część artystyczna prozą i wierszem poświęcona sylwetce patrona Gimnazjum w Narwi. Program przygotowały uczennice gimnazjum pod kierunkiem ich nauczycielki Pani Olgi Hewa.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Podczas uroczystości rozstrzygnięto dwa konkursy dotyczące arcybiskupa Mirona. Laureatkami konkursu wiedzy pt. „Co wiem o patronie naszej szkoły” zostały Paulina Wawrzeniuk i Natalia Kiełbaszewska (I miejsce) oraz Natalia Rusinowicz (II miejsce), zaś nagrody wręczyła im Pani Barbara Pawluczuk.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pt. „Patron w naszych oczach”, w którym nagrodzono: Magdalenę Frankowską (I miejsce), Natalię Kobac i Natalię Kiełbaszewską (II miejsce) oraz Katarzynę Mirończuk (III miejsce). Tym razem uczennicom nagrody wręczył prezes firmy Pronar Pan Sergiusz Martyniuk.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Tego dnia władze szkoły w sposób szczególny dziękowały osobom, które wniosły ogromny wkład w organizację nadania szkole imienia Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. Gorące podziękowania popłynęły w stronę: Pana Sergiusza Martyniuka i Pani Niny Martyniuk z Narwi, Pana Jana Miniuka z Bielska Podlaskiego i Pana Jana Suchodoła z Hajnówki, Pana Romana Bojczuka i Pana Romana Kardasza. Dziękowano ks. mit. płk. Michałowi Dudicz, Państwu Nadziei i Janowi Czerniakiewicz, Pani Oldze Jakubowskiej oraz Pani Alinie Kononiuk.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Spotkanie w Narwi było także okazją do skierowania kilku słów refleksji do uczniów gimnazjum oraz do przybyłych na uroczystość gości. Głos zabrali tego dnia siostra arcybiskupa Barbara Pawluczuk, ks. Michał Dudicz, Sergiusz Martyniuk oraz przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy: Wójt Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć piękny film pt. "Odejść w światłym tygodniu” autorstwa Pana Romana Wasyluka. Film opisuje miejsca, gdzie arcybiskup Miron przebywał oraz prezentuje wspomnienia ludzi, którzy arcybiskupa znali.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Kolejnym ważnym punktem programu było odwiedzenie Izby Pamięci arcybiskupa Mirona, która znajduje się w Gimnazjum w Narwi. Na zakończenie goście udali się przed budynek szkoły, na którym znajduje się tablica pamiątkowa z imieniem patrona, przy której proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi ks. mit. Bazyli Roszczenko odprawił krótkie nabożeństwo żałobne w intencji arcybiskupa Mirona.

Rocznica nadania imienia gimnazjum

Następnie, w asyście warty honorowej, wszyscy zgromadzeni goście i uczniowie szkoły złożyli pod tablicą kwiaty.

GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia – Zbigniew Dzwonkowski
(wykorzystano dzięki uprzejmości i za zgodą autora)