10 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyła się uroczystość ślubowania uczniów, którzy poszli w tym roku do klasy pierwszej. W tym szczególnym dla nich dniu do szkoły przybyli ich rodzice, którzy razem ze swoimi pociechami uczestniczyli w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia klasy pierwszej.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Podczas uroczystości obecni byli oczywiście dyrektorzy szkoły, nauczyciele, a także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Narew. Przybyłych gości gorąco powitali wychowawcy klas pierwszych Halina Łapińska oraz Eugeniusz Dudzicz.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego, po którym odbył się uroczysty akt ślubowania najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły Pani Alina Ostaszewska.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Po ślubowaniu każdy z pierwszaków został uroczyście pasowany na ucznia klasy pierwszej i otrzymał pamiątkowy dyplom. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klas pierwszych zaprezentowali przybyłym na uroczystość gościom, rodzicom i nauczycielom krótką część artystyczną. Serdecznie życzenia dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi złożyli między innymi Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Pan Jerzy Ostapczuk, a także uczniowie klas starszych.

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Klasa I A - wychowawca Halina Łapińska
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Klasa I B - wychowawca Eugeniusz Dudzicz
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

GALERIA ZDJĘĆ