19 listopada 2010 roku na placu szkolnym w Narwi odbyła się podniosła i historyczna uroczystość nadania imienia Gimnazjum w Narwi. Patronem szkoły został Abp. gen. dyw. Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, tragicznie zmarły w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W tym szczególnym dla naszej szkoły dniu, Publiczne Gimnazjum w Narwi odwiedziło wiele znanych osobistości, w tym między innymi przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, biskupi i księża Kościołów Rzymskokatolickiego oraz Prawosławnego, parlamentarzyści naszego kraju, przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, a także władze wojewódzkie i powiatowe.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego przez przybyłą orkiestrę wojskową. Następnie żołnierze kompani reprezentacyjnej wciągnęli flagę na maszt oraz objęli wartę honorową przy tablicy pamiątkowej.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Głos zabrał gospodarz Gminy Narew Wójt Jakub Sadowski, który odczytał uchwałę w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Narwi imienia Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. Uchwała została podjęta na uroczystej sesji Rady Gminy Narew, która odbyła się 5 września 2010 r. Głos zabrała też Dyrektor Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk, która gorąco powitała wszystkich zebranych gości.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali jego fundatorzy: Jan Miniuk oraz Jan Suchodoła, którzy następnie wpisali się do księgi pamiątkowej. Sztandar szkoły został przekazany na ręce pani dyrektor, a dalej dla pocztu sztandarowego uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi. „Wiara, wytrwałość i pomoc innym” – słowa te charakteryzowały Arcybiskupa Mirona i wypisane zostały na sztandarze szkoły.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, znajdującej się na budynku szkoły. Aktu tego dokonali Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Jacek Olbrycht oraz fundator tablicy i główny sponsor uroczystości Sergiusz Martyniuk.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Następnie obyło się wyświęcenie odsłoniętej tablicy pamiątkowej oraz sztandaru szkoły przez obecnych hierarchów. Poświęcenia dokonali: J.E. Abel – Abp Lubelski i Chełmski, który reprezentował Metropolitę Sawę, J.E. Abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański, J.E. Jeremiasz – Apb Wrocławski i Szczeciński oraz Rektor ChAT, J.E. Antoni Dydycz – Biskup Drohiczyński, J.E. Grzegorz – Biskup Bielski, ks. prałat płk Sławomir Żarski – Administrator Kurii Polowej oraz Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego J.E. Jerzy – Biskup Siemiatycki.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

W dalszej części nastąpiło uroczyste wpisywanie się gości do księgi pamiątkowej. Do księgi wpisały następujące osoby: fundatorzy tablicy pamiątkowej Państwo Nina i Sergiusz Martyniuk, fundatorzy Izby Pamięci patrona szkoły Roman Bojczuk oraz Roman Kardasz, Dyrektor Gimnazjum Alina Kononiuk, Dyrektor Generalny MON Jacek Olbrycht, obecni na uroczystości hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego, Barbara Pawluczuk – siostra Abp Mirona, parlamentarzyści Włodzimierz Cimoszewicz, Eugeniusz Czykwin, Robert Tyszkiewicz i Michał Kamiński, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, przedstawiciele Wojska Polskiego gen. dyw. pilot Anatol Czaban, gen. dyw. Janusz Bronowicz i ks. płk Michał Dudicz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Jolanta Malinowska oraz Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Zaproszeni na uroczystość goście podkreślali w swoich wypowiedziach to, jak wspaniałym i oddanym człowiekiem był Arcybiskup gen. dyw. Miron Chodakowski oraz to, że stanowi on wspaniały przykład dla młodego pokolenia gimnazjalistów z Narwi. Podziękowania za pomoc w organizacji tak wspaniałej uroczystości przekazali Dyrektor Gimnazjum w Narwi oraz Wójt Gminy Narew. Szczególne podziękowania skierowano do Pana Sergiusza Martyniuka – głównego sponsora uroczystości i fundatora tablicy pamiątkowej.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

Na zakończenie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Kwiaty złożyła delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej, siostra Arcybiskupa Mirona, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, Wójt wraz z kierownikami gminnych jednostek samorządowych, a także wiele innych osób przybyłych na uroczystość.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

W Publicznym Gimnazjum w Narwi otwarta została Izba Pamięci poświęcona patronowi szkoły Abp. gen. dyw. Mironowi Chodakowskiemu, gdzie można obejrzeć wiele przedmiotów i zdjęć związanych z życiem, służbą i posługą kapłańską Arcybiskupa Mirona.

Nadanie imienia Gimnazjum w Narwi 

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 
miron chodakowski