5 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów klasy pierwszej  uczestniczyli ich rodzice, dyrektor szkoły Alina Ostaszewska, inspektor oświaty Urzędu Gminy Narew Krystyna Pisarska a także Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

Na początku odbyła się krótka część artystyczna, po której wprowadzono sztandar szkoły. Następnie  odbył się akt ślubowania uczniów klas pierwszych. Tekst ślubowania odczytała dyrektor szkoły, a następnie starsze uczennice dokonały pasowania pierwszaków na uczniów szkoły. W imieniu Wójta Gminy Narew życzenia przekazała inspektor oświaty Krystyna Pisarska.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Uczniowie klasy I - wychowawca Eugenia Przeździak

GALERIA ZDJĘĆ