Publiczne Gimnazjum w Narwi oraz Publiczne Gimnazjum w Narewce realizują wspólnie edukacyjny projekt pt. „Lepsze jutro” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narew i Narewka. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gimnazjów w gminach Narewka i Narew w zakresie języków obcych oraz nauk matematyczno przyrodniczych.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Zwiększenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu technologii informatycznych w zakresie języka angielskiego.
  • Podniesienie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego.
  • Zwiększenie motywacji do nauki.

Co zyskali uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

  • możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim i angielskim – po 120 godzin,
  • doskonalenie umiejętności matematycznych – 60 godzin,
  • korzystanie w trakcie nauki z platformy on-line,
  • szkoła wzbogaciła się o podręczniki, ćwiczenia, słowniki, materiały edukacyjne, filmy, które będą mogły być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.1.2 i współfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu to 121 520 zł.

 logo POKLlogo EFSlogo UE

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w:

Zespole Szkół w Narewce, ul. Nowa 4 17-220 Narewka
Publicznym Gimnazjum w Narwi, ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew.