Akademia Podlaska w Siedlcach realizuje projekt edukacyjny pt. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”, w którym uczestniczy 51 szkół, w tym również Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi. Głównym celem projektu jest rozwinięcie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych w zakresie: świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętności matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz porozumiewania się w językach obcych (szczególnie w obszarze techniki i matematyki) uwzględniających regionalny i ponadregionalny kontekst zdobywanej wiedzy i umiejętności.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji projektów.
  • Wykształcenie umiejętności przezwyciężania strachu i tremy.
  • Uwolnienie spontanicznej ekspresji dzięki zdobyciu wiedzy i kontaktom - również ponadregionalnym.
  • Podniesienie poziomu wiedzy uczniów o innych regionach kraju.
  • Podniesienie poziomu wiedzy o metodach rozwijania kompetencji kluczowych wśród kadry szkół podst. (dyr. nauczyciele) i przedstawicieli organów prowadzących.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu to ponad 19 mln zł.

 logo POKLlogo EFSlogo UE

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w biurze projektu Akademi Podlaskiej (www.ap.siedlce.pl ) lub w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi, ul. Mickiewicza 81 17-210 Narew.