SZKOŁA PODSTAWOWA

22 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i  wystąpienia dyrektor szkoły Aliny Ostaszewskiej, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego 

Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 

Następnie odbył się akt ślubowania absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 

Wójt Gminy wręczył  nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły, uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych oraz nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew.

Zakończenie roku szkolnego 

Najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania.

Zakończenie roku szkolnego 

Najlepsi uczniowie z klas I - V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 

GALERIA ZDJĘĆ


 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

22 czerwca 2007 roku o godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnegow Publicznym Gimnazjum w Narwi. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Alina Kononiuk witając młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowując miniony rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego 

Uczniowie klas trzecich - absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie absolwentów gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas uroczystości wyróżniono w sposób szczególny trzy najlepsze  uczennice Publicznego Gimnazjum w Narwi tj. Edytę Leszczyńską, Urszulę Suchodoła oraz Justynę Osipiuk. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne absolwentki zostały odznaczone złotym medalem absolwenta gimnazjum przez Wójta Gminy Narew oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły. Dyplomy uznania otrzymali rodzice wyróżnionych absolwentek.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor gimnazjum wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najaktywniejsi rodzice zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania.

Zakończenie roku szkolnego 

Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Wójt Gminy wręczył także nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew oraz wyróżnił najaktywniejszych nauczycieli gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego 

Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili krótką część artystyczną, którą wszyscy oglądali z dużym zainteresowaniem.

Zakończenie roku szkolnego 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Naszym wspaniałym absolwentom i wszystkim uczniom życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz zwariowanych i słonecznych wakacji. Wszystkiego najlepszego...