W dniu 21 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste spotkanie przedwigilijne z udziałem przedstawicieli hufca ZHP w Bielsku Podlaskim, władz gminy, księży kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego oraz dzieci i przybyłych rodziców.

Szkolne spotkanie przedwigilijne 

Spotkanie rozpoczęło się od przekazania Światełka Betlejemskiego przez przybyłych przedstawicieli ZHP na ręce Wójta Gminy Narew Jakuba Sadowskiego oraz życzeń świątecznych. Następnie przybyłych gości powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska.

Szkolne spotkanie przedwigilijne 

Następnie odbyła się słowno-muzyczna część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Narwi. Dzieci w cudowny sposób opowiedziały zebranej publiczności historię Bożego Narodzenia przeplatając swój występ wspaniałymi kolędami.

Szkolne spotkanie przedwigilijne 

Na zakończenie życzenia świąteczne złożyli zabranym Wójt Gminy Narew, dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi, przedstawiciele ZHP oraz księża. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego co najlepsze na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Szkolne spotkanie przedwigilijne 

GALERIA ZDJĘĆ