W dniu 30 października 2007 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyła się bardzo miła uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk oraz rodzice.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej z wieloma zabawnymi dialogami i piosenkami w wykonaniu dzieci.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Po zakończeniu występów na salę wprowadzono poczet sztandarowy i rozpoczął się akt ślubowania uczniów. Odczytania roty ślubowania dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Następnie dokonano pasowania wszystkich pierwszaków na uczniów szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Na zakończenie uroczystości życzenia przekazali uczniom dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska oraz Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, a dzieci mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.

 
Klasa Ia - wychowawca Eugenia Przeździak
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 
Klasa Ib - wychowawca Anna Jakoniuk
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 

GALERIA ZDJĘĆ