Dnia 10 listopada 2005 roku w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Narwi odbyło się spotkanie młodzieży z członkami Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia. Spotkanie dotyczyło projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt. "Tratwą przez puszczę, czyli krótka historia osadnictwa i eksploatacji Puszczy Białowieskiej".

Spotkanie w szkole w NarwiSpotkanie w szkole w Narwi 

Spotkanie poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia Mirosław Stepaniuk, który przedstawił młodzieży krótką charakterystykę projektu oraz zachęcał młodzież do udziału w tym projekcie. W najbliższym czasie młodzież ze szkoły w Narwi będzie mogła wziąć udział w warsztatach terenowych pod kierunkiem ekspertów ds. etnografii, etnologii i archeologii. Warsztaty będą miały na celu inwentaryzację miejsc związanych ze spławem drewna oraz elementów związanych z osadnictwem i eksploatacją puszczy. Dzięki zebranym materiałom wydana zostanie minimonografia na temat historii spławu drewna z Puszczy Białowieskiej - jest to jedno z działań projektu.