Informujemy, iż dzień 2 maja 2014 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (tj. 3 maja 2014 roku).

W dniu 2 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy Narew będzie pełniony dyżur w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywać się będzie w pokoju nr 10 (parter) w godzinach 7.30 – 15-30. Telefon kontaktowy: 85 6816741.

Andrzej Pleskowicz
Wójt Gminy Narew