Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 roku.