KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY NAREW

Konsultacje Projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Narew.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta w przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały