niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na ternie Gminy Narew

Zawiadomienie