projekt platforma wspolpracy logo

Szkolenie pt. "Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii"

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z działań jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. W związku z powyższym zapraszamy na

BEZPŁATNE SZKOLENIE

skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka - Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność: Zarządzanie jakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów m.in.: rodzaje energii odnawialnej; źródła oraz ocena zasobów alternatywnych źródeł energii w skali kraju i regionu. obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz perspektywy rozwoju sektora; korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe); produkcja energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe; inwestycje w energię odnawialną i innowacyjne rozwiązania technologiczne; sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

Termin szkolenia: 02.06.2014r.
Godzina: 08:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sala nr 12 (parter)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 26.05.2014r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faksem pod numer  85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu:  Starostwo Powiatowe w Hajnówce,  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak - tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.