Dnia 26 lutego 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyły się eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego pt. "Ojczyste słowo". Głównym celem konkursu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nauką języka białoruskiego oraz wzbudzenie potrzeb światłego wyrażania i kreowanie siebie poprzez poezję.

Konkurs pt. Ojczyste słowo

35 uczestników zaprezentowało swoje umiejętności recytatorskie. Eliminacje przebiegały w   4 kategoriach wiekowych. Jury, w skład którego weszły: Nina Abramiuk, Katarzyna Iwaniuk i Marlena Rusiłowicz wysoko oceniło zdolności młodych recytatorów.

Konkurs pt. Ojczyste słowo

Opracowanie:
Nina Abramiuk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi
www.szkolanarew.edu.pl