Dzieci ze świetlicy środowiskowej Promyk działającej przy Narwiańskim Ośrodku Kultury odniosły sukces w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Hajnówce pod hasłem „Wiosna Młodych Talentów – Hajnówka 2014”.

Sukces dzieci ze świetlicy Promyk

Nagroda TALENT 2014 została przyznana prezentacji grupowej pt. „Kawą malowane” wykonanej pod kierunkiem Pani Ireny Charkiewicz. Autorkami nagrodzonych prac są Magdalena Nikonowicz, Karolina Nikonowicz oraz Marta Kondraciuk.

Sukces dzieci ze świetlicy Promyk 

Sukces jest tym większy, iż na konkurs wpłynęło 837 prac plastycznych w różnych technikach malarskich i rysunkowych, rękodzielniczych oraz graficznych. 9 maja 2014 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy i uhonorowanie laureatów konkursu. Wystawa potrwa do końca maja. Młodym artystkom serdecznie gratulujemy!

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury