15 maja 2013 roku w Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi odbył się III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej pt. Motyw przyrody w poezji rosyjskiej. Konkurs organizowany był po raz trzeci i jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wojewódzki Konkurs Poezji Rosyjskiej 

Patronat honorowy nad Konkursem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Uniwersytet w Białymstoku, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, a patronat medialny portal Wrota Podlasia. Konkurs mógł odbyć się dzięki wsparciu sponsorów: RONiK w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Uniwersytet w Białymstoku, PHU „BAWI” w Białymstoku,  WSiP, wydawnictwo JUKAoraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

Swoją obecnością zaszczycili nas dr Robert Szymula – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz mgr Iwona Ostaszewska – pracownik naukowy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W oczekiwaniu na werdykt jury, uczestnicy i ich opiekunowie spędzili czas na słodkim poczęstunku.

Wojewódzki Konkurs Poezji Rosyjskiej

Do Konkursu zgłosiło się 38 uczestników z 11 szkół z województwa podlaskiego, a przystąpiło 36 uczniów z 11 szkół. Oceny prezentacji konkursowych dokonało Jury w składzie:

 • dr Robert Szymula – przewodniczący
 • mgr Iwona Ostaszewska – z-ca przewodniczącego
 • mgr Nina Abramiuk – członek

Komisja w ocenie brała pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu, poprawność językowa, środki artystyczne, opanowanie tekstu, ogólny wyraz artystyczny, w skali 0-6. Organizatorzy i komisja oceniająca pragną zwrócić uwagę na różnorodność prezentowanych utworów. Wśród wybieranych autorów znaleźli się: A. Puszkin, A. Fet, M. Lermontow, S.Jesienin, F. Tiutczew, N. Niekrasow, W. Żukowski i wielu innych.

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce

 • Adrianna Szuj – Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim (opiekun Katarzyna Harasim)
 • Artur Kulgawczuk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze (opiekun Irena Szatyłowicz)
 • Martyna Małaszewska – Gimnazjum z DNJB w Hajnówce (opiekun Krystyna Bielewska)

II miejsce

 • Justyna Chodakowska – Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych (opiekun Halina Treszczotko)
 • Magdalena Gawryluk – Gimnazjum z DNJB w Hajnówce (opiekun Krystyna Bielewska)
 • Ewa Lewczuk – Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi (opiekun Dorota Szamborska)

III miejsce

 • Maria Magdalena Chołołowicz – Gimnazjum im. dr L. Nosa w Michałowie (opiekun Alina Żakiewicz)
 • Paulina Romaniuk – Zespół Szkół w Czyżach (opiekun Eugenia Nowicka)
 • Angelika Nikitiuk – Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim (opiekun Katarzyna Harasim)

Wyróżnienie

 • Dominika Karpiuk – Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych (opiekun Halina Treszczotko)
 • Dawid Sołowianiuk – Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi (opiekun Alina Ostaszewska)

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Ogromne podziękowania składam wszystkim Sponsorom za pomoc w realizacji tego Konkursu. Dzięki Państwa wsparciu, mogłam zorganizować to przedsięwzięcie. Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do moich potrzeb. Jestem wdzięczna za okazaną pomoc i życzliwość.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękuję za udział i życzę wielu sukcesów w nauce języka rosyjskiego. Zwycięzcom konkursu i nauczycielom gratuluję!

Mam nadzieję, że udział w kolejnych edycjach tego konkursu stanie się miłym zwyczajem.

GALERIA ZDJĘĆ

Koordynator Konkursu
Dorota Małgorzata Szamborska

Nauczyciel j. rosyjskiego w Gimnazjum w Narwi