Dnia 15 czerwca 2013 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Narwi odbył się kolejny Piknik Rodzinny.

Piknik Rodzinny w Narwi

W programie Pikniku znalazły się takie atrakcje jak:

  • Pokazy Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
  • Quiz pt. Czy rodzice wiedzą to co my?
  • Kalambury.
  • Prezentacja stoisk piknikowych - gier, zmysłów, twórcze przygotowane przez Klanzę, punkt krwiodawstwa, poradnictwo zawodowe i profilaktyczno- wychowawcze, konkurencje sportowe.
  • Rozstrzygnięcie konkursów i podsumowanie projektu "Lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Narew".

Piknik Rodzinny w Narwi

GALERIA ZDJĘĆ