loga pokl ue

Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbywały się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pt. „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy Narew.

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia skierowane były do uczniów i uczennic szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło łącznie 91 uczniów i uczennic, z czego 9 z nich brało udział w dwóch różnych zajęciach pozalekcyjnych.

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych

W ramach projektu dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek zakupione zostały podręczniki i ćwiczenia do poszczególnych zajęć, a także zeszyty i długopisy. Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Narwi oraz Gimnazjum w Narwi mogli uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

  • Klub Odkrywców Wiedzy
  • Zaprzyjaźnij się z matematyką
  • Język rosyjski
  • Język angielski metodą blended learning

 

„Klub Odkrywców Wiedzy” – 1 grupa 10 osobowa

W zajęciach zrealizowanych w wymiarze 60 godzin uczestniczyli najmłodsi uczniowie i uczennice szkoły podstawowej z klas I-III. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Halinę Łapińską.

„Zaprzyjaźnij się z matematyką” – 2 grupy 10 osobowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki zostały utworzone dwie grupy – jedna spośród uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej, a druga spośród uczniów i uczennic z gimnazjum. Zajęcia zostały przeprowadzone w wymiarze 60 godzin w każdej z grup. Zajęcia dla grupy ze szkoły podstawowej przeprowadziła Pani Helena Miczejko, natomiast w grupie gimnazjalnej Pan Jarosław Iwaniuk.

Zajęcia z matematyki w szkole podstawowej

Zajęcia matematyki w gimnazjum

Poniżej prezentujemy opinie nt. zajęć pt. „Zaprzyjaźnij się z matematyką” zrealizowanych w grupie uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej:

„Najbardziej na projektach z matematyki podobało mi się: zabawy i gry matematyczne na feriach, zadania, w ogóle wszystko było fajne. Na zajęciach panował miły nastrój i bym chciała na następny rok też mieć takie projekty” – Karolina

„Na zajęciach z dodatkowej matematyki prowadzonych przez panią Helenę Miczejko nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy. Zajęcia były fajne i przyjemne. Nauczyłam się dużo o ułamkach dziesiętnych i obliczaniu pola figur. To było mi przydatne w dalszej nauce w czwartej klasie. Nauczyłam się też wielu innych rzeczy z matematyki. Pani Helena zawsze miła i gdy coś było niezrozumiałe tłumaczyła to jeszcze raz.” – Marta

„Na tych zajęciach nauczyłam się różnych działań i poradziłam sobie też lepiej w ogólnej matematyce. Umiem ułamki, procenty, różne zapisy. Dobrze, że zapisałam się na zajęcia, teraz idzie mi lepiej, a nigdy gorzej. Ostatnio dostałam 4 na kartkówce. W następnym roku w gimnazjum pójdzie mi lepiej, na pewno.”

„Na tych zajęciach nauczyłam się dużo rzeczy. Po zajęciach czuję się mądrzejsza i więcej zapamiętuję. Na projektach mieliśmy wiele rzeczy. Na feriach graliśmy w gry matematyczne i zagadki. Dużo się śmialiśmy. Pani opowiadała nam o wielu rzeczach. Lepiej mi poszła matematyka na teście szóstoklasisty. Na feriach także piliśmy herbatkę, bardzo mi się to podobało. Pani wiele nas nauczyła. Bardzo polubiłam tą panią. Było wspaniale i dużo się nauczyłam. Myślę, że te projekty pomogły mi zrozumieć ten przedmiot. Bardzo mi się podobało.”

 

„Język rosyjski” – 2 grupy 10 osobowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego zostały utworzone dwie grupy – jedna spośród uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej, a druga spośród uczniów i uczennic z gimnazjum. Zajęcia zostały przeprowadzone w wymiarze 60 godzin w każdej z grup. Zajęcia dla grupy ze szkoły podstawowej przeprowadziła Pani Alina Ostaszewska, natomiast w grupie gimnazjalnej Pani Katarzyna Iwaniuk.

Zajęcia z języka rosyjskiego w szkole podstawowej

„Język angielski metodą blended learning – 5 grup 10 osobowych

Zajęcia z jezyka angielskiego metodą blended learning zostały zlecone do przeprowadzenia firmie Empik School, która dysponuje platformą edukacyjną wykorzystywaną w metodzie nauczania blended learning. Metoda blended learning polega na tym, iż zajęcia odbywają się w sposób tradycyjny, jak również przy wykorzystaniu komputerowej platformy edukacyjnej. W ramach projektu zajęcia odbywały się nie tylko w klasach, ale też w pracowniach komputerowych, gdzie było można wykorzystać do nauki platformę edukacyjną.

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych 

W ramach zajęć z języka angielskiego utworzono 5 grup, a zajęcia w każdej grupie przeprowadzono w wymiarze 100 godzin. Dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej utworzone zostały dwie grupy zajęciowe, w których zajęcia prowadziły Panie Edyta Pokorska oraz Monika Szymonowicz. Natomiast dla uczniów i uczennic gimnazjum stworzono trzy grupy zajęciowe, a zajęcia prowadzone były przez Panie Paulinę Weremiuk, Edytę Pokorską oraz Monikę Szymonowicz.

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych 

W ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie i uczennice klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum ułożyli autorski wiersz, który to prezentujemy poniżej:

„Angielski to fajna sprawa,
Fajna nauka i zabawa.
Na angielskim się uczymy,
Dużo ćwiczymy i nie marudzimy.

Jeśli masz problem z jakimś zadaniem,
Dla Pani Moniki jest to wyzwaniem.
Chętnie pomoże, udzieli rady,
Czasem nakrzyczy… tak dla zasady.

Na udział w projekcie nie narzekamy,
A wręcz przeciwnie – bo zachęcamy!
Podsumowując – drodzy koledzy –
Angielski to przyszłość i klucz do Waszej wiedzy :)”

 

Wiersz ułożyli również uczniowie i uczennice klasy III gimnazjum:

„Na angielskim było crazy
i czasami też amazing.

Dużo się nauczyliśmy
bo no hours nie opuściliśmy.

Choć sometimes przeszkadzaliśmy
i tak pens dostaliśmy.

Jesteśmy best team z angielskiego
i nikomu nic do tego.

Po angielsku movies oglądamy
i już wiele z nich kumamy.

Z Panią Edytą well się trzymamy
all exams pokonamy.

Na angielskim było fajnie
chociaż often nienormalnie...”

 

Zajęcia z języka angielskiego w szkole podstawowej - grupa 1

Zajęcia z języka angielskiego w szkole podstawowej - grupa 2

 Zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum - grupa 1

 Zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum - grupa 2

 Zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum - grupa 3

W dniu 15 czerwca 2013 roku podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi podsumowano zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć pozalekcyjnych, a także upominki w postaci odtwarzaczy MP4, które zostały zakupione w ramach projektu.

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych

Projekt pt. „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Narew” realizowany przez Urząd Gminy Narew w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-20-548/11-00, podpisanej 9 stycznia 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.