29 marca 2012 w Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi (woj. podlaskie) odbył się II Międzyszkolny Konkurs Poezji Recytatorski Poezji Rosyjskiej pt. Miłość w poezji rosyjskiej. Konkurs organizowany był we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Patronat honorowynad Konkursem objęli Podlaski Kurator Oświaty, Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, a patronat medialny Wrota Podlasia.

Konkurs mógł odbyć się dzięki wsparciu sponsorów: RONiK w Warszawie, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Kino HELIOS w Białymstoku, PHU „BAWI” w Białymstoku,  WSiP, wydawnictwo JUKA.

W oczekiwaniu na werdykt jury, uczestnicy i ich opiekunowie spędzili czas na słodkim poczęstunku.

Organizatorzy i komisja oceniająca pragną zwrócić uwagę na różnorodność prezentowanych utworów. Wśród wybieranych autorów znaleźli się: A. Puszkin, E. Asadow, M. Lermontow, S.Jesienin, A. Achmatowa, K. Simonow, J. Drunina i wielu innych. Do Konkursu zgłosiło się 58 uczestników z 16 szkół z województwa podlaskiego, a przystąpiło 46 z 14 szkół.

Komisja w składzie:

 • mgr Wiktoria Blakicka - konsultant ds. języków obcych w CEN w Białymstoku.
 • mgr Igor Łukaszuk - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, nauczyciel j. rosyjskiego.
 • mgr Katarzyna Iwaniuk - nauczyciel języka rosyjskiego.

 

Oceny prezentacji konkursowych dokonało Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu, poprawność wymowy i intonacji, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, oryginalność wyrazu artystycznego, oryginalność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny, w skali 0-6.

I miejsce:

 • Dominika Karpiuk - Zespół Szkół w Dubiczach  Cerkiewnych
 • Daria Malisz - Zespół Szkół w Augustowie

II miejsce:

 • Marek Iwaniuk - Gimnazjum im. Leszka Nosa w Michałowie
 • Magdalena Gawryluk - Gimnazjum z DNJB w Hajnówce
 • Marta Fiedoruk - Zespół Szkół w Dubiczach  Cerkiewnych

III miejsce:

 • Andrzej Holonko - Zespół Szkół w Dubiczach  Cerkiewnych
 • Dorota Artyszuk - Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 2) w Hajnówce
 • Urszula Berezowiec - Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi

Wyróżnienia:

 • Żaneta Aneta Guzowska - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
 • Marta Koreniecka - Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi
 • Ksenia Zabrocka - Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Konarskiego w Białymstoku
 • Adrianna Szuj -  Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 

Ogromne podziękowania składam wszystkim Sponsorom za pomoc w realizacji tego Konkursu. Dzięki Państwa wsparciu, mogłam zorganizować to przedsięwzięcie. Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do moich potrzeb. Jestem wdzięczna za okazaną pomoc i życzliwość. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękuję za udział i życzę wielu sukcesów w nauce języka rosyjskiego. Zwycięzcom konkursu gratuluję!

Mamy nadzieję, że udział w kolejnych edycjach tego konkursu stanie się miłym zwyczajem.

 

Opracowanie - Koordynator Konkursu
Dorota Małgorzata Szamborska - nauczycielel j. rosyjskiego w Gimnazjum
w Narwi