loga pokl ueCzłowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

8 listopada 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pt. „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Narew”. Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

baner lepszy start

Spotkanie poprowadził Pan Igor Łukaszuk – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, który w projekcie pełni funkcję Specjalisty ds. zajęć pozalekcyjnych. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Projektu – Pani Ewa Gryniewicka-Dawidowicz.

Podczas spotkania omówione zostały ogólne założenia i podstawowe cele projektu, rodzicom przybliżono rodzaje zajęć pozalekcyjnych, w których bezpłatnie mogą uczestniczyć ich dzieci. W dalszej części poruszony został temat sposobu rekrutacji dzieci na zajęcia, dokumentów jakie należy złożyć oraz kryteriów, według których będzie przeprowadzona rekrutacja.Rodzice zadawali wiele pytań, które dotyczyły głównie doboru poszczególnych grup zajęciowych, a także terminów kiedy będą odbywały się zajęcia pozalekcyjne.