W dniach 14-18 marca 2011 roku w Gimnazjum im. Abp.gen.dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi miała miejsce wizyta partnerów projektu realizowanego z programu Comenius. W lipcu 2010 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 euro na realizację projektu: „Looking at the same view from different windows” („Patrząc na ten sam widok z różnych okien”). Głównym założeniem projektu jest poznawanie kultury, obyczajów, tradycji krajów partnerskich poprzez różne działania podjęte w poszczególnych szkołach jak również wizyty w każdej ze szkół partnerskich. Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w Regensburgu (Niemcy) w październiku 2010 roku.

Wizyta partnerów z projektu Comenius 

Wizyta w Polsce rozpoczęła się od odebrania gości z Warszawy w poniedziałek 14 marca 2011 roku. Wspólnym autobusem, ok. godz. 18.00 dotarliśmy do Narwi skąd uczniowie niemieccy zostali zabrani do rodzin uczniów naszego gimnazjum. Natomiast nauczyciele udali się do narewskiej restauracji na kolację powitalną, gdzie zostali powitanie przez Dyrektor naszej szkoły Panią Alinę Kononiuk, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ewę Urbanowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Panią Alinę Ostaszewską oraz zebranych nauczycieli.

Wizyta partnerów z projektu Comenius 

Podczas drugiego, trzeciego oraz czwartego dnia wizyty goście ze szkół partnerskich wraz z grupą naszych uczniów mieli okazję zobaczyć najciekawsze miejsca naszego regionu. Zwiedzili Sobór Św. Trójcy oraz Muzeum Białoruskie w Hajnówce, Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów, jak również Prywatne Muzeum Wsi Pana Mariana Święckiego oraz zakłady wiodącego producenta maszyn rolniczych – firmę Pronar w Narwi. Dzięki wizycie w gospodarstwie agroturystycznym RUTA w Skaryszewie nasi goście nauczyli się robić pająki ze słomy. Szczególnym powodzeniem zwłaszcza wśród uczniów polskich i niemieckich cieszył się pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Kupała” w Orzeszkowie, gdzie uczniowie robili wydmuszki z jaj strusich, zwiedzili mini zoo i obejrzeli wystawę maszyn rolniczych, a także uczestniczyli w szeregu konkurencji sportowych, min.: rzut podkową do opony, strzelanie z wiatrówki do balonów.

Wizyta partnerów z projektu Comenius 

Uczniowie wspólnie spędzali czas na zabawach językowych (w języku angielskim) oraz grach sportowych integrujących zarówno uczniów jak i nauczycieli. Chcąc przybliżyć społeczności szkolnej poszczególne kraje każda ze szkół przygotowała wcześniej prezentację multimedialną na temat swego kraju, szkoły oraz systemu szkolnictwa, które zostały przedstawione i omówione w trakcie spotkania ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Nauczyciele mieli również zorganizowane spotkania robocze w trakcie których ustalono działania, które mają być podjęte po powrocie do swoich krajów.

Wizyta partnerów z projektu Comenius 

Przedostatni dzień wizyty zakończył się spotkaniem podsumowującym wizytę w Polsce, które odbyło się w Narwiańskim Domu Kultury. Wystąpiły zespoły lokalne w różnych grupach wiekowych prezentujące swój dorobek artystyczny. Uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali przedstawienie pt. „Dzień Zakochanych”, po którym odbyła się wystawa prac uczniów uczęszczających na zajęcia artystyczne w NOK-u oraz pająki ze słomy przygotowane przez uczniów w Skaryszewie. Dzień zakończyła kolacja pożegnalna. Wszyscy partnerzy projektu wręczyli sobie nawzajem upominki oraz pamiątki. Ostatni dzień wizyty był przeznaczony na zwiedzanie Warszawy, gdzie odwiedzono Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski oraz Stare Miasto. Wizyta była ogromnym przedsięwzięciem biorąc pod uwagę organizację. Zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczność gminy Narew.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału - Barbara Dudzicz