Po raz czwarty Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku zorganizował 10 marca 2011 roku IV wojewódzki konkurs „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2011” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz przy współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, partnerem strategicznym oraz fundatorem nagród.

Do konkursu przystąpiło 97 uczniów w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie zmagali się z testem leksykalno-gramatycznym. Gimnzajum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi reprezentowało 6 uczniów: Berezowiec Urszula z kl. IIa, Marta Koroniecka z kl. IIa, Sarra Kos z  kl. IIb, Julita Kurianowicz z kl. IIIa, Urszula Nikonczuk z kl. IIIa, Dominika Juszkiewicz z kl. IIIb.

II miejsce w konkursie zajęła Marta Koroniecka zdobywając 47,5 pkt./50 pkt. Sarra Kos, Julita Kurianowicz, Urszula Nikonczuk zajęły III miejsce zdobywając 47pkt, Urszula Berezowiec i Dominika Juszkiewicz uplasowały się na dalszych pozycjach zdobywając odpowiednio 45 pkt i 41 pkt. Organizatorzy i komisja zwrócili uwagę na bardzo wysoki poziom piszących, a szczególnie wśród uczniów gimnazjum. W tym roku był to najwyższy poziom konkursu. Różnica między czołowymi miejscami wyniosła 0,5 pkt.

Zorganizowany konkurs pokazał ogromne możliwości i umiejętności młodzieży, jak również jej kapitał. Impreza taka podnosi także niewątpliwie rangę języka rosyjskiego i zachęca uczniów do nauki, uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tak sprawnie zorganizowanym konkursie. Ogromne podziękowania należą się pomysłodawczyniom i organizatorkom konkursu, Paniom Annie Targońskiej i Leonidzie Kondrusik, nauczycielkom języka rosyjskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, które przygotowały konkurs. Organizacja była na bardzo wysokim poziomie, konkurs przebiegł w bardzo miłej atmosferze.

Mistrzynie języka rosyjskiego z Narwi

Uczennice Gimnazjum im. Abp.gen.dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi: od lewej Marta Koroniecka, Urszula Nikonczuk, Julita Kurianowicz na podsumowaniu kokursu „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2011”

Opracowanie materiału - Dorota Małgorzata Szamborska