Ogłoszenia

narew herb

Żywność będzie wydawana dla osób zakwalifikowanych w godzinach od 8.00 do 12.30 dla poszczególnych miejscowości wg harmonogramu...

narew herb

darmowy pakiet materiałów edukacyjnych dla osób starszych

narew herb

na rok szkolny 2023/2024 za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2022/2023

narew herb

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Narwi

 

narew herb

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

narew herb

konferencja na zakończenie projektu

narew herb

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenach naszych gmin i miast zaczyna brakować wody, obserwuje się niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. W związku z tym, należy  podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody pitnej.

narew herb

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

narew herb

W dniu 12.06.2023 z domu tymczasowego w Bielsku Podlaskim uciekła średniej wielkości suka widoczna na zdjęciach. Posiada na sobie czarne szelki jest oznakowana mikroczipem. Prosimy o informację jeśli pojawiłaby się na terenie Gminy Narew. 

narew herb

z rozwoju instytucjonalnego Młodych Organizacji Pozarządowych