Ogłoszenia

narew herb

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

narew herb

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

narew herb

„Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub

przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw"

narew herb

Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

narew herb

Zapraszamy do wzięcia udziału w 17. edycji konkursu fotograficznego "Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa".

narew herb

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej zaprasza dzieci i młodzież z terenu powiatu hajnowskiego do udziału w warsztatach muzyki cerkiewnej.

narew herb

Mieszkasz w województwie podlaskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków?

narew herb

Zapraszamy do głosowania na Dąb Dunin.

narew herb

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. (art. 28aa ust. 1 i 2)

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbGminna Biblioteka Publiczna w Narwi serdecznie zaprasza

narew herbZapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownegowykonaniabadania poupływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.

narew herbZe względu na pandemię COVID- 19 i związane z tym obostrzenia, spotkanie konsultacyjne zaplanowane w Białymstoku odbędzie się wyłącznie w formule online.

narew herb"W dniu 22 maja 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny."

narew herbPrzebudowa i remont szatni piłkarskiej i budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXIX sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.