Ogłoszenia

narew herb

na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

narew herb

26 styczeń 2022 | godz. 13:00 sala widowiskowa GBP

narew herb

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 321/22 z dnia 13 stycznia 2022r. w dniu 21 stycznia 2022r. (piątek) o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Iwankach odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi miejscowość Rohozy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

narew herb

- programy 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

narew herb

mistrzostwa Gminy Narew w szachach i warcabach

narew herb

konsultacje społeczne projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

narew herb

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

narew herb

ankieta pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

narew herb

Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca.

narew herb

z terenu Gminy Narew na I - VIII 2022