Ogłoszenia

narew herb

z terenu Gminy Narew od 01.01.2023 do 31.08.2023

narew herb

Możliwości rozwiązywania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej

narew herb

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

narew herb

W Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława w Narwi z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Dobrogowskiego w odpowiedzi na apel papieża Franciszka przeprowadzono adwentową akcję charytatywną ”Torba od serca”.  

narew herb

We wrześniu 2022 roku odbyło się wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, Posła na Sejm RP z Województwa Podlaskiego, z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

narew herb

fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii 

narew herb

Informacja MSWiA - korespondencja z MAP, dotyczącą nowelizacji rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r., w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

narew herb

Wójt Gminy Narew informuję ,że odbiór węgla  na preferencyjnych warunkach...

narew herb

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.