Ogłoszenia

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Soce w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Soce.

narew herb

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

narew herb

Pan mgr Andrzej Pleskowicz - Gminny Komisarz Spisowy w Narwi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

narew herb

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

PFRR udziela wsparcia de minimis mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego  z przeznaczeniem na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach zwiększające efektywność energetyczną  o co najmniej 25%.

narew herb

Kampania informacyjna #SzczepimySię ma uświadamiać, informować i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki. Jest szeroko komunikowana za pomocą różnych środków masowego przekazu.

narew herb

nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

narew herb

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych.

narew herb

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi