Ogłoszenia

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2021 r o godz. 17.00...

narew herb

 dot. wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu

narew herb

program rozwojowy dla osób, które chcą pracować w zawodzie spawacza

narew herb

Ponad 60 spektakli w osiem dni, w tym premiery i nowość – spektakl z audiodeskrypjcją dla niewidzących i niedowidzących. 30 lipca rusza XIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP.

narew herb

w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycyji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

narew herb

zapraszamy do zapoznania

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herb

Dotyczy: „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka (działka nr 134/1)”

narew herb

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

narew herb

Z radością informujemy, żejuż działamyw GminieNarew i z przyjemnością będziemy świadczyć usługi telekomunikacyjne w Waszych domach.

narew herb

na rok szkolny 2021/2022 za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021