19 września 2014 roku w sali konferencyjno – szkoleniowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie autorskie z Panią Mirą Łukszą i Panią Katarzyną Sienkiewicz – autorką i ilustratorką książki z wierszami dla dzieci „Padarunki” oraz z Panią Lidią i Martą Malinowskimi, które uświetniły wieczór swoim pięknym śpiewem.

Spotkanie autorskie w bibliotece

Mira Łuksza – dziennikarka, pisarka, tłumaczka, redaktor. Debiutowała w tygodniku „Niwa” w 1973 roku, a od 1985 roku pracuje w tym czasopiśmie jako dziennikarka. Ukończyła filologię polską i rosyjską w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pisze po białorusku i polsku. „Padarunki” jest już trzynastą książką w jej dorobku, a składają się na nią wiersze dla dzieci powstałe w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Do wielu jej tekstów powstała muzyka. Pochodzi ze wsi Borowe w gminie Narewka. Obecnie mieszka w Białymstoku.

Katarzyna Sienkiewicz – poetka, malarka , ilustratorka. Członkini Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Wydała tomik poezji w języku białoruskim pt. „Córka róży”, w przygotowaniu jest już drugi tom wierszy „Harbata z niezabudak”. Studiuje malarstwo na Wydziale artystycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Publikowała w „Niwie” oraz białoruskich czasopismach „Litaraturnaja Biełaruś”, „Dziejasłou”, „Wierasień”. Autorka ilustracji do wierszy Miry Łukszy w książce „Padarunki”. Mieszka w Narwi.

Lidia Malinowska – wokalistka, malarka, poetka. Wydała tomik poezji w języku białoruskim pt. „Żuraulinaja żurba”. Jest członkinią zespołu Małanka. Pasjonatka malarstwa, fotografii. Wystawę jej prac można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Mieszka w Bielsku Podlaskim.

Marta Malinowska – wokalistka, uczestnik „Bitwy na głosy”, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej, studiuje finanse i rachunkowość na SGGW. Mieszka w Bielsku Podlaskim.

Spotkanie autorskie w bibliotece

Spotkanie autorskie rozpoczęło się o godzinie 17:00 w sali konferencyjno - szkoleniowej. Na zebranych czekała wystawa obrazów i fotografii pani Lidii Malinowskiej oraz pokaz slajdów z ilustracjami pani Katarzyny Sienkiewicz do wierszy Miry Łukszy z książki „Padarunki”. Obie autorki dokonały prezentacji książki. Mogliśmy także wysłuchać wierszy pani Lidii Malinowskiej z tomu „Żuraulinaja żurba” oraz najnowszych, jeszcze nie publikowanych wierszy pani Katarzyny Sienkiewicz. Wieczór uświetniły nam polskie i białoruskie piosenki w wykonaniu pani Marty Malinowskiej a także duetu obu pań Malinowskich. Na zakończenie wszystkich przybyłych ugoszczono kawą, herbatą oraz ciastem.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi