W dniu 21 września 2009 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki Arkadiusza Panasiuka pt. „WŚRÓD NOCNEJ CISZY…”, poświęconej tajemniczej śmierci księdza Piotra Popławskiego – prawosławnego proboszcza z Narwi. Na spotkanie bardzo licznie przybyli mieszkańcy Narwi, a większość z nich z pewnością pamiętała tamte wydarzenia sprzed 24 lat – ksiądz Piotr Popławski zginął w czerwcu 1985 roku w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Autor książki przedstawia w niej ocalałe fakty i dokumenty, które mogą być pomocne w rozwiązaniu tej tajemniczej śmierci prawosławnego księdza z Narwi.

Promocja książki Arkadiusza Panasiuka 

Na spotkaniu z mieszkańcami Pan Arkadiusz Panasiuk opowiedział w jaki sposób starał się dotrzeć do ocalałych materiałów, a także do osób, które były bezpośrednio związane z tymi wydarzeniami. Jedną z takich osób był z pewnością obecny na spotkaniu ks. Aleksander Wysocki – proboszcz parafii prawosławnej w Klejnikach, przyjaciel ks. Piotra Popławskiego. Arkadiusz Panasiuk podkreślał, iż jego celem nie było osądzanie oraz oskarżanie kogokolwiek, a jedynie pokazanie faktów, popartych ocalałymi dokumentami, dzięki którym być może w przyszłości uda się rozwiązać sprawę śmierci księdza z Narwi.

Promocja książki Arkadiusza Panasiuka

Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki z dedykacją autora.

 

Promocja książki Arkadiusza Panasiuka

Arkadiusz Panasiuk – urodzony w Białymstoku. W 1989 roku uzyskał dyplom Studium Kulturalno – Oświatowego w Ciechanowie, zaś w roku 1994 Szkoły Dziennikarskiej Tygodnika Polityka. Jest też absolwentem Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W 1982 roku debiutował rysunkiem satyrycznym w dwutygodniku Twórczość Robotników wydawanym w Warszawie. Felietony, recenzje i artykuły o tematyce historycznej publikował min. w Gazecie Wyborczej, Polsce Zbrojnej, Polityce, Przeglądzie Tygodniowym oraz Życiu. W Hajnówce mieszka i pracuje od dwóch lat. Obecnie jest dziennikarzem Kuriera Hajnowskiego, pisze felietony pt. Widziane z bliska, zajmuje się tematyka policyjno – sądowniczą. Ponadto publikuje liczne materiały dotyczące życia i historii Kościoła Prawosławnego. Pisze też teksty literackie zamieszczane na blogach i stronach internetowych. Szefuje i redaguje kwartalnik niszowy Pismo Kultu-ralne. Jest laureatem kilku nagród dziennikarskich i literackich, min. za słuchowisko radiowe Koniec. Dwa fragmenty książki "WŚRÓD NOCNEJ CISZY..." opublikowane były na łamach Kuriera Porannego: