25 maja 2012 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi odbyła się kameralna i sympatyczna uroczystość pod hasłem „Tradycyja nie straczana” – Tradycja nie zapomniana. Podczas tego spotkania przed bardzo licznie przybyłymi gośćmi zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Narwi, którzy uczęszczają w szkole na język białoruski.

Tradycja nie zapomniana w Narwi

Przybyłych na uroczystość gości gorąco powitała główna organizatorka spotkania Pani Nina Abramiuk – nauczyciel języka białoruskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli rodzice, nauczyciele, a także wicedyrektorzy szkoły w osobach Pani Aliny Ostaszewskiej oraz Pana Igora Łukaszuka. Zaproszenie przyjęła również Pani Jolanta Grygoruk – metodyk języka białoruskiego.

Tradycja nie zapomniana w Narwi

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Narwi wspaniale przygotowani przez Panią Ninę Abramiuk zaprezentowali zebranym bogaty program artystyczny. W ich wykonaniu usłyszeć można było wiele białoruskich wierszy, obejrzeć kilka humorystycznych skeczy, a także scenek obrzędowych nawiązujących do tradycji ludowej.

Tradycja nie zapomniana w Narwi

Uroczystość poprowadzili najstarsi uczniowie szkoły, którzy również zaśpiewali publiczności kilka znanych białoruskich piosenek.

Tradycja nie zapomniana w Narwi

Po zakończeniu występów gorące podziękowania uczniom oraz przybyłym rodzicom przekazała Pani Nina Abramiuk. Szczególne podziękowania zostały skierowane do osób i rodziców, którzy pomogli w organizacji tej uroczystości. Do podziękowań dołączyli się również, w imieniu dyrekcji szkoły Pan Igor Łukaszuk, a także metodyk języka białoruskiego Pani Jolanta Grygoruk.

Tradycja nie zapomniana w Narwi

Podczas spotkania wręczono nagrody rzeczowe uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursach i przeglądach związanych z językiem białoruskim. Nagrody ufundowała uczniom Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, którzy przygotowali rodzice.

GALERIA ZDJĘĆ