2 czerwca 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbył się Piknik Rodzinny połączony z otwarciem nowego placu zabaw przy naszej szkole. Ten rodzinny festyn odbył się w ramach projektu pod hasłem „Twórzmy radosne dzieciństwo”, który realizuje Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

Piknik Rodzinny w Narwi

Otwarcie Pikniku Rodzinnego odbyło się na placu przed szkołą, a przybyłych na uroczystość gości oraz uczniów szkoły wraz z rodzicami gorąco powitał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Jerzy Ostapczuk. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Przewodnicząca Agnieszka Jarmocik, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się i przyczyniły się do powstania przy szkole nowego placu zabaw, a także do zorganizowania Pikniku Rodzinnego. Słowa podziękowania skierowane zostały min. do radnych gminy Narew, Wójta Gminy Narew, a także licznych sponsorów, dzięki którym udało się wybudować nowoczesny plac zabaw dla naszych dzieci.

Piknik Rodzinny w Narwi

Następnie wszyscy zebrani udali się właśnie na nowy plac zabaw, gdzie dokonano aktu uroczystego otwarcia. Przecięcia wstęgi dokonali: w imieniu samorządu Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz i Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Jarmocik i Dyrektor Banku Spółdzielczego w Narwi Olga Jakubowska.

Piknik Rodzinny w Narwi

Uroczystego wyświęcenia placu zabaw dokonali proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. prałat Zbigniew Niemyjski oraz wikary Parafii Prawosławnej w Narwi ks. Bogumił Korniluk.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawowo-rekreacyjną część pikniku rodzinnego. Organizatorzy festynu przygotowali dla dzieci i rodziców wiele atrakcji oraz konkursów z nagrodami.

Piknik Rodzinny w Narwi

Na sali gimnastycznej uczniowie oraz ich rodzice aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Były to wspólne tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, różnego rodzaju zabawy edukacyjne oraz stoiska tematyczne, gdzie dzieci mogły się wspólnie bawić.

Piknik Rodzinny w Narwi

Inną niemniej ciekawą atrakcją festynu rodzinnego były pokazy sztuki rycerskiej przygotowane przez Grupę Artystyczną „Rekonstruktor”. Uczniowie mogli posłuchać opowieści o historii rycerstwa, obejrzeć dawne stroje oraz broń, której używali rycerze. Można też było zobaczyć pojedynki rycerskie, a co nawet więcej, samemu wziąć udział w takim pojedynku.

Piknik Rodzinny w Narwi

W trakcie trwania pikniku odbyły się pokazy Straży Granicznej z Placówki SG w Narewce. Prezentowany był różnego rodzaju sprzęt jakiego używa straż graniczna w swojej codziennej pracy. Dzieciom przygotowano miejsce, gdzie mogły spróbować rzutu granatem do celu, odbyły się także pokazy z tresowanym psem.

Piknik Rodzinny w Narwi

Na Pikniku Rodzinnym w Narwi obecne było stanowisko krwiodawstwa, gdzie chętne osoby dorosłe mogły oddać krew. W trakcie pikniku odbywały się również trzy konkursy: konkurs poetycki na wiersz o rodzinie, konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina żyje zdrowo” oraz konkurs na hasło Pikniku Rodzinnego. Wszystkie konkursy były skierowane do uczniów i ich rodziców. Na stadionie sportowym odbył się mecz piłki nożnej, zaś nieco młodsze dzieci bawiły się wspólnie na nowym placu zabaw.

Piknik Rodzinny w Narwi

Około godziny 13.30 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie Pikniku Rodzinnego oraz przyznanie nagród za udział w poszczególnych konkursach. Wręczenia nagród dokonywali dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk oraz wicedyrektor Igor Łukaszuk.

W konkursie poetyckim na wiersz o rodzinie brało udział czterech uczniów. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca, a dwa najlepsze wiersze zostały odczytane wszystkim zebranym:

  • I miejsce – Anna Urbanowicz (klasa VIb) oraz Ewa Gryniewicka (klasa IVb)
  • II miejsce – Kacper Bondzio (klasa IVb)
  • III miejsce – Michalina Kiryłowicz (klasa VIa)

W konkursie plastycznym pod hasłem „Moja rodzina żyje zdrowo” wzięły udział 23 zespoły. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  • I miejsce – Miriam Kotyńska z rodziną (klasa II)
  • II miejsce – Anna Urbanowicz z rodziną (klasa VIb)
  • III miejsce – Arkadiusz Iwaniuk z rodziną (klasa Va)

Podczas wręczenia nagród w konkursie plastycznym wszystkim zebranym zaprezentowano nagrodzone prace.

Piknik Rodzinny w Narwi

W konkursie na hasło Pikniku Rodzinnego uczestniczyło 13 rodzin, a komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym osobom:

  • I miejsce – Julia Omeljaniuk (klasa Vb) z rodziną, za hasło „Uśmiechnięta rodzina – zdrowa rodzina”
  • II miejsce – Martyna Piekarska (klasa IIIa) z rodziną, za hasło „Moja rodzina moją siłą”
  • III miejsce – Karolina Nikonowicz (klasa Va) z rodziną, za hasło „Codziennie żyjemy zdrowo, z rodziną i kolorowo”

Piknik Rodzinny w Narwi

Na zakończenie został wręczony Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Rodzina Roku 2012. Puchar miała otrzymać ta rodzina, która w trakcie całego pikniku rodzinnego brała udział w największej ilości konkursów, gier i zabaw. W konkursie na Rodzinę Roku 2012 przyznano dwa wyróżnienia: rodzinie Państwa Szklarzewskich oraz rodzinie Państwa Maksymczuk.

Piknik Rodzinny w Narwi

Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Rodzina Roku 2012 został przyznany rodzinie Państwa Nazarko, która zdobyła największą liczbę punktów.

GALERIA ZDJĘĆ

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE W NARWI

 

 logo polsko amerykanska fundacja wolnoscilogo dzialaj lokalnielogo euroregion puszcza bialowieskalogo akademia rozwoju filantropii

Projekt pod hasłem „Twórzmy radosne dzieciństwo” realizowany przez Radę Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi jest współfinansowany jest ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie VII,
który wdraża Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

 

certyfikat DLVII piknik