29 czerwca 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Tegoroczna uroczystość była wspólna dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum i rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandarów oraz odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk, który powitał młodzież, rodziców, nauczycieli, przybyłych gości oraz podsumował miniony rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego

Podczas uroczystości obecni byli min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, a także księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew.

Zakończenie roku szkolnego

Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klas szóstych. Najlepsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Następnie odbyło się ślubowanie absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego

W dalszej części uroczystości świadectwa ukończenia szkoły wręczono uczniom klas trzecich gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Również gimnazjaliści dokonali ślubowania na sztandar szkoły stając się absolwentami Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

W tym roku wyróżniono w sposób szczególny trzy uczennice Gimnazjum w Narwi: Urszulę Berezowiec (kl. IIIa), Martę Koroniecką (kl. IIIa) oraz Sarrę Kos (kl. IIIa). Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne uczennice otrzymały tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi. Wręczenia pamiątkowych medali, a także nagród książkowych dokonał Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz. Wyróżnione uczennice dokonały wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Wójt wyróżnił też cztery uczennice szkoły podstawowej, mające bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Nagrody książkowe otrzymały: Magdalena Koroniecka, Adrianna Góralczyk, Agata Berezowiec oraz Agnieszka Pietruczuk.

Zakończenie roku szkolnego

Listami pochwalnymi Wójt wyróżnił również rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: Państwa Marię i Bazylego Koronieckich, Panią Andżelikę Góralczyk, Państwa Helenę i Romana Berezowiec, Państwa Natalię i Jana Pietruczuk oraz Państwa Mariolę i Andrzeja Kos.

Zakończenie roku szkolnego

Dyplomy uznania przekazane zostały także nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów przedmiotowych: Pani Karolinie Wachol-Worończuk, Panu Mirosławowi Chilimoniuk, Pani Wierze Dudzicz, a także Pani Alinie Pleskowicz. Uczniowie, którzy najaktywniej uczestniczyli w selektywnej zbiórce odpadów otrzymali nagrody rzeczowe.

Zakończenie roku szkolnego

Najaktywniejszych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi uhonorowano nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodziców pamiątkowymi dyplomami uznania. Podziękowania i kwiaty przekazane zostały także nauczycielom odchodzącym w tym roku na emeryturę: Pani Alicji Szyszkiewicz, Pani Irenie Dulko oraz Pani Walentynie Timofiejuk. Kwiaty dla Pani Szyszkiewicz przekazali również członkowie szkolnej drużyny harcerskiej.

Zakończenie roku szkolnego

W sposób szczególny wyróżnieni zostali uczniowie należący do zespołu Świt działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz przyznała im dyplomy uznania za aktywną działalność pozaszkolną oraz promocję Gminy Narew.

Zakończenie roku szkolnego

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie z klas I-V szkoły podstawowej oraz z klas I i II gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Zakończenie roku szkolnego

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ