Gimnazjum im. Apb. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi było jednym z czterech partnerów w ramach projektu  „Looking at the same view from different windows” (Patrząc na ten sam widok z różnych okien) z Programu Comenius. Oprócz Gimnazjum z Narwi w projekcie brały ponadto udział szkoły z Niemiec, Hiszpani i Włoch.

Wizyty w szkołach partnerskich:

W ramach projektu szkoły partnerskie zaplanowały i zrealizowały następujące działania:

a) Konkurs na: „Logo projektu”

Każda szkoła przeprowadziła konkurs na logo projektu. Trzy najlepsze prace z każdej szkoły zostały umieszczone na oficjalnej stronie projektu. Z każdej szkoły 120 uczniów głosowało na najlepszy projekt. Szkoła nie mogła głosować na prace swoich uczniów. Po zakończeniu głosowania okazało się, że najlepsze logo przygotowała uczennica z Niemiec. 

Zwycięskie logo 

 logo comenius 2012  

 

b) Strona internetowa projektu prowadzona przez każdą ze szkół

Na oficjalnej stronie projektu zamieszczane były rezultaty naszych działań jak również sprawozdania z wizyt w krajach partnerskich. Wszystkie informacje są w języku angielskim, który był językiem roboczym projektu. 

http://comenius.bimamue.de/

 

c) Penfriends (korespondencja z uczniami z krajów partnerskich projektu prowadzona w języku angielskim)

Chętni uczniowie mieli możliwość poznać korespondencyjnie uczniów z innych krajów, a przy okazji poćwiczyć język angielski. Trzy listy między danymi uczniami były obowiązkowe. Jeśli uczeń wyrażał chęć dalszej korespondencji można ją było kontynuować.

http://comenius.bimamue.de/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=41

 

d) Traveller Book

To książka, która była współtworzona przez uczniów z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Chętni uczniowie przygotowali ciekawe informacje o swoim kraju, miejscowości, szkole, kulturze, spędzaniu wolnego czasu itp. Powyższe informacje były przekazane do wszystkich krajów partnerskich dzięki czemu każda szkoła mogła opublikować te informacje w postaci książki.

Część hiszpańska:

http://comenius.bimamue.de/pdf/spain/traveler_book_spain.pdf 

Część włoska:

http://comenius.bimamue.de/pdf/travel_book_pptsmall.pdf

Część niemiecka:

http://comenius.bimamue.de/pdf/travelbookdeutsch.pdf

Część polska:

http://comenius.bimamue.de/pdf/travel_pol.pdf 

 

e) Piosenka projektu

Ciekawym zadaniem było napisanie wspólnej piosenki projektowej. Każdy z krajów napisał zwrotkę we własnym języku. Muzyka oraz refren w języku angielskim była napisana przez nauczycieli oraz uczniów z Niemiec. Piosenka została wykonana publicznie przez wszystkie kraje w trakcie Festiwalu Multietnicznego w czasie wizyty we Włoszech. Płyta została profesjonalnie wydana i każdy z krajów zamówił odpowiednią ilość płyt dla swego kraju.

Piosenka brzmi tak:

Publiczne wykonanie piosenki we Włoszech:
http://www.youtube.com/watch?v=LgxPUL1-2Bs&feature=youtu.be

 

Po nagraniu piosenki przyszedł czas na projekt okładki. Okładka została podzielona na 4 części, po środku znajdowało się logo projektu. Każda część okładki miała być zagospodarowana przez poszczególne kraje. W tym przypadku także najlepsza praca ucznia z danego kraju znalazła się na okładce.

Tak wygląda okładka płyty

plyta comenius 2012 

f) Życie w innych krajach

Uczniowie przygotowali plakaty wyszukując najciekawsze informacje na temat poszczególnych krajów partnerskich.

http://comenius.bimamue.de/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=41

 

g) Biuro podróży

W trakcie wizyty w Hiszpanii uczniowie przygotowali foldery reklamujące walory swoich miejscowości i krajów.

http://comenius.bimamue.de/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=41

 

h) Typowy dzień ucznia - nagranie filmiku  

Uczniowie z poszczególnych krajów nagrali 5-minutowy filmik pokazując jak wygląda ich typowy dzień.

http://comenius.bimamue.de/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=41

 

i) Wideokonferencja

Jednym z najbardziej emocjonujących zadań projektu była wideokonferencja-quiz za pośrednictwem Skype’a. Uczniowie przygotowali po 10 pytań na temat swego kraju. Wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę zgodnie z zasadami fair play biorąc udział w quizie. Zwycięzcą okazali się Włosi. Gratulujemy!

http://comenius.bimamue.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=41

 

Wszystkie nasze dokonania były na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły jak też w gazetach lokalnych we wszystkich krajach partnerskich. Nasze poczynania opisywaliśmy również w szkolnej kronice projektu.

  Opracowanie materiału: Barbara Dudzicz