3 września 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zostali powitani przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Jerzego Ostapczuka.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Podczas uroczystości głos zabrali także Wójt Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz, życząc uczniom wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy oraz sukcesów w nauce. Po wyprowadzeniu sztandarów uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.