Etapy realizacji projektu:

  • Nabór personelu projektu
  • Wyłonienie personelu projektu
  • Przetarg na zajęcia pozalekcyjne
  • Wybór wykonawców na zajęcia pozalekcyjne
  • Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne
  • Spotkanie informacyjne
  • Uczestnicy i harmonogram zajęć
  • Zajęcia pozalekcyjne
  • Podsumowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych