Stawki za wynajem sali w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi

na podstawie Zarządzenia nr 1/2006 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z dnia 2 stycznia 2006 roku, Aneksu Nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 1 czerwca 2008 roku do tego zarządzenia.

 • Impreza okolicznościowa typu: stypa itp. odbywająca się w godzinach pracy GBP – 170 zł
 • Inne wynajmy dochodowe: pokazy, prezentacje itp. – ceny negocjowane, nie mniej niż 150 zł
 • Zebrania, szkolenia, konferencje itp. z wyłączeniem zebrań wiejskich – 100 zł
 • Zebrania, szkolenia, konferencje, itp. z funduszy unijnych – ceny negocjowane, nie mniej niż 12 zł/godz.
 • Impreza okolicznościowa do 50 osób typu: komunia, jubileusz, itp. odbywająca się po godzinach otwarcia GBP – 320 zł
 • Wynajem Sali na zajęcia płatne typu lekcje językowe itp. – 12 zł/godz.
 • Wypożyczenie naczyń – 0,20 zł/sztuka
 • Wypożyczenie: obrusów, tac i termosów – 3,00 zł/sztuka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka

 

Stawki za wynajem sali w Filii Bibliotecznej w Łosince i Trześciance

na podstawie Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z dnia 1 września 2011 roku i aneksu nr 1/2011 z dnia 31 października 2011 roku do tego zarządzenia.

 • Wesele, zabawa publiczna itp. – 500 zł
 • Stypa – 170 zł
 • Impreza okolicznościowa typu: chrzciny , osiemnastki, poprawiny po weselu itp. – 300 zł
 • Wynajmy dochodowe (np. pokazy pościeli, prezentacje „Zeptera” itp.) – ceny negocjowane, nie mniej niż 150 zł
 • Zebrania, szkolenia, konferencje itp. z wyłączeniem zebrań wiejskich – 100 zł
 • Zebrania, szkolenia, konferencje, itp. z funduszy unijnych – ceny negocjowane nie mniej niż 12 zł/godz.

Podczas wynajmu sali świetlicowej na wesele, zabawę itp. pobierana będzie kaucja w kwocie 500 zł. Podczas wynajmu sali świetlicowej na imprezę okolicznościową typu chrzciny, osiemnastka, poprawiny po weselu itp. pobierana będzie kaucja w kwocie 300 zł, tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód w wynajmowanym lokalu użytkowym.

Po zakończeniu najmu i sprawdzeniu stanu technicznego lokalu użytkowego kwota zabezpieczenia będzie podlegała zwrotowi po ewentualnym potraceniu wartości wyrządzonej szkody. W przypadku przekroczenia jej ponad zaliczkę, zobowiązuje się wynajmującego do pokrycia wyrządzonych szkód w całości.

W wyżej wymienionych stawkach uwzględnione jest wypożyczenie naczyń.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka