Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na ich podstawie. Głównym celem i zadaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi
  • Przedszkole Samorządowe w Narwi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w szkole podstawowej obejmującej klasy „0" i I-VIII. Szkoła realizuje nieobowiązkową naukę języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej oraz realizację zadań służących podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej. W szkole działa świetlica z dożywianiem i biblioteka. W skład kompleksu szkolnego wchodzą: budynek dydaktyczny, budynek administracyjno – żywieniowy oraz budynek wychowania fizycznego (sala gimnastyczna).

 

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły i odwożenia po odbytych zajęciach do miejsc zamieszkania ze szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Narew

 
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi
ul. Mickiewicza 81   17-210 Narew
tel./fax 85 6816644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:
http://zespolszkol.narew.gmina.pl

Strona internetowa BIP:
http://bip.zsp.ug.narew.wrotapodlasia.pl

Kadra kierownicza:

  • Jerzy Ostapczuk - Dyrektor
  • Helena Miczejko - Zastępca Dyrektora

 


ZOBACZ TAKŻE:

Zakończenie roku szkolnegoWażne wydarzenia jakie odbyły się w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Narwi.
Zakończenie roku szkolnegoW wyniku realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” powstała Podlaska Platforma Edukacyjna, w ramach której w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi funkcjonuje system e-Dziennika.