Do zakresu działania biblioteki należy między innymi:

  • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Księgozbiór i czytelnicy:

 Nazwa biblioteki Księgozbiór Czytelnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
oddział dla dorosłych
10 172 224
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
oddział dla dzieci
4 062 109
 Filia biblioteczna w Łosince 5 775 75
 Filia biblioteczna w Trześciance 5 483 30
 OGÓŁEM 25492 438

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dane pochodzą z końca roku 2011 (w związku z trwajacym w 2011 roku remontem Filii Bibliotecznej w Trześciance Biblioteka pracowała 4,5, miesiąca)

Gminna  Biblioteka Publiczna zaprasza też do czytania następujących dzienników i czasopism:

Gazeta Prawna  Kumpel
 Gazeta Wyborcza  NIE
 Kurier Poranny Robótki Ręczne Extra
 Niva  Poradnik Bibliotekarza
 Angora  Płomyczek
 Auto Świat  Przegląd
 Bibliotekarz  Polityka
 Cogito  Przepis na ogród
Hafty Polskie – twórcze inspiracje  Przyjaciółka
 Hobby Extra  Zwierciadło
 Joy  Victor - Junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gromadzenie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna stale powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek. Otrzymuje też książki od ofiarodawców m.in. od Wydawnictwa Naukowego „SEMPER” w Warszawie i autorów zrzeszonych w Białoruskim Stowarzyszeniu Literackim „Białowieża” w Białymstoku. Przyjmujemy także książki od prywatnych darczyńców. Biblioteka stara się rozpoznawać potrzeby czytelnicze i w miarę istniejących możliwości uzupełniać księgozbiór według istniejącego zapotrzebowania pod względem tematycznym, według zainteresowań, a także z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Biblioteka w Narwi

Komputeryzacja biblioteki

Od półrocza 2003r. rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego. Biblioteka dąży do jak najszybszej komputeryzacji całej placówki, co umożliwi czytelnikom sprawniejsze wyszukiwanie materiałów na określone tematy.

Z dniem 15 września 2003 roku czytelnicy uzyskali możliwość dostępu do Internetu. Obecnie w bibliotece istnieje powszechny punkt dostępu do Internetu, który zainicjował swą działalność 15 marca 2004 roku. Powstał on w ramach ogólnopolskiej akcji Ikonk@, zaś sprzęt komputerowy przekazała Fundacja Nowoczesna Polska. Bezpłatnie skorzystać z Internetu mogą tu wszyscy mieszkańcy gminy oraz turyści i goście odwiedzający Gminę Narew.

W roku 2008 w ramach projektu "Wioska Internetowa" biblioteka została wyposażona w drugą nowoczesną pracownię komputerową służącą do kształcenia na odległość.

Biblioteka w NarwiBiblioteka w Narwi

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Narew. W celu zapisania się do biblioteki należy posiadać dokument tożsamości, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów. Zasady udostępniania księgozbioru określają regulaminy wewnętrzne bibliotek. Biblioteka dysponuje również księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu – w czytelni. Na prośbę czytelnika jest możliwość sprowadzenia niezbędnych mu materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z dziedziny: informatyki, historii, ochrony środowiska, literatury, sportu, prawa, polityki oraz zagadnień ogólnych. Prasa udostępniana jest na miejscu a także i do domu.