Konsultacje dokumentów planistycznych

Konsultacje dokumentow planistycznych w podlaskich gminach.

narew herb

z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Narew

narew herb

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2022 roku

narew herb

Nadleśnictwo Bielsk informuje, że z dniach 28.02.2022 — 30.03.2022 r. trwają konsultacje w sprawie Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG) zgodnie ze standardami ESC.

kons logoRaport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Narew.

kons logo17 maja 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.

kons logoWójt Gminy Narew zaprasza wszystkich mieszkańców Narwi oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.

fundusze eu logoKonsultacje  społeczne  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  z
obszaru gminy Narew.

fundusze eu logoWójt Gminy Narew zaprasza wszystkich mieszkańców Narwi oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.