Biblioteka w Narwi dysponuje nowoczesną salą konferencyjno – szkoleniową na 60 miejsc, która podzielona jest na trzy części:

  • Część konferencyjno – szkoleniowa,
  • Pracownia komputerowa na 10 stanowisk (Centrum Kształcenia),
  • Wydzielone 3 stanowiska czytelnicze.

Sala konferencyjno-szkoleniowa

Sala konferencyjno – szkoleniowa w Bibliotece w Narwi wyposażona jest w niezbędny sprzęt do organizowania zebrań, spotkań, szkoleń, konferencji, sympozjów:

  • projektor multimedialny,
  • tablet,
  • urządzenie wielofunkcyjne,
  • telewizor LCD,
  • odtwarzacz DVD wraz z zestawem kina domowego,
  • tablicę dwustronną na kółkach.

Sala konferencyjno-szkoleniowa

Stoły i krzesła można ustawiać w dowolnych konfiguracjach w zależności od potrzeb danego spotkania czy szkolenia.

Sala konferencyjno-szkoleniowa 

Wszyscy zainteresowanimogą korzystać również z naszej czytelni, gdzie w ciszy i spokoju można przejrzeć dostępną w bibliotece prasę lub czasopisma, poczytać książkę czy skorzystać z księgozbioru podręcznego. Na sali konferencyjno-szkoleniowej wydzielone są 3 stanowiska czytelnicze (każde dla 6 osób). Miejsca dla czytelników znajdują się również na oddziale dla dzieci.

Sala konferencyjno-szkoleniowa

Utworzenie czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej jest współfinansowane w ramach tzw. małych projektów Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.